Ungdomskomiteen

Ungdomskomité Norsk Orientering (UNO) er en komité i Norges Orienteringsforbund med formål å arbeide for å beholde ungdom (15-26 år) i o-idretten som utøvere, trenere og ledere.

Komiteen ble opprettet i 2013 og består av 5 ungdommer som er valgt ut på bakgrunn av deres interesse rundt ungt lederengasjement. De ønsker å være en ressurs på veien mot Norsk Orienterings mål om 1 % av befolkningen som aktive o-løpere.

UNO har blant annet arrangert trenerleiren (Camp Unge Trenere) under O-landsleiren fra 2014 til 2017,  samt Nordisk ungdomslederleir (2NULL15) i Rauland under Junior-VM 2015. Fra og med 2016 arrangerer de også UNO sommerleir, en sosial breddeleir for ungdom 17-26 år ifm. ulike sommerløp.

I 2019 skal sommerleiren arrangeres i forbindelse med O-festivalen i Vestfold.

36054128_547788602283091_8356167721171288064_n.jpg
UNOs medlemmer i 2018. Ikke tilstede: Kristoffer Helminsen

 

Mål og arbeidsoppgaver:

  • Arrangere attraktiv UNO sommerleir med god deltakelse
  • Delta fast på styremøter i NOF og gi innspill til forbundets ungdomsarbeid.
  • Være et talerør for ungdom og ha et kontaktnettverk med ungdommer i klubber og kretser. Arbeide for ungdomsrepresentant i alle kretser og ungdoms innflytelse i Norsk Orientering.
  • Være synlig og drive informasjon retta mot ungdom gjennom aktive profiler på Facebook og Instagram, samt synlighet på store arrangement.

 

Komiteens medlemmer har innad i gruppen delt seg inn i forskjellige fokusområder.

Jakob Kalvig Skogan (leder)
Idunn Haavengen (kretskontakt)
Ingrid Marie Hygen (kontakt UNO sommerleir + instagram)
Kristoffer Helminsen (facebook og synlighet)
Aurora Fossøy (forbundskontakt, varamedlem i NOF-styret)

 

Komiteen ønsker å komme i kontakt med deg som er mellom 17-26 år. Har du innspill, synspunkter eller andre ønsker knyttet til ungdom i Norsk Orientering, så send en mail til:

UNOorientering@gmail.com  eller ta kontakt på tlf 950 35 365 (leder).

Følg oss på Facebook og Instagram – UNO Ungdomskomite Norsk Orientering / @UNOorientering

Hovedsponsorer