Ungdomskomiteen

Ungdomskomité Norsk Orientering (UNO) er en komité i Norges Orienteringsforbund med formål å arbeide for å beholde ungdom (17-22 år) i o-idretten som utøvere, trenere og ledere.

Komiteen ble opprettet i 2013 og består av 6 ungdommer som er valgt ut på bakgrunn av deres interesse rundt ungt lederengasjement. De ønsker å være en ressurs på veien mot Norsk Orienterings mål om 1 % av befolkningen som aktive o-løpere innen 2020.

 UNO har blant annet arrangert trenerleiren (Camp Unge Trenere) under O-landsleiren siden 2014, samt Nordisk ungdomslederleir (2NULL15) i Rauland under Junior-VM 2015. Fra og med 2016 arrangerer de også UNO sommerleir, en sosial breddeleir for ungdom 17-22 år ifm. ulike sommerløp.

IMG_4285 (2).jpg

Mål og arbeidsoppgaver i 2017:

-  Arrangere attraktiv UNO sommeleir med god deltakelse
-  Arrangere Camp Unge Trenere på Beitostølen under med Hovedløp og O-landsleir
-  Tettere oppfølging inn mot kretser

-  Være et talerør inn mot forbundet i saker som angår ungdom
-  Opprettholde driften av egen facebookside og instagramkontoen til Norsk Orientering. 

Komiteens medlemmer har innad i gruppen delt seg inn i forskjellige fokusområder; krets, arrangement og media/informasjon.

Guro Elisabeth Kolstad (leder + info- og mediaansvarlig)
Nora Skyttersæter Saugerud (sekretær + kretskontakt)
Jakob Kalvig Skogan (kontakt UNO sommerleir)
Vegard Vaeng Bernhardsen ( Kontakt UNO sommerleir)
Kårhild Husby Nordstad (Kontakt Camp unge trenere)
Maiken Sandberg (Kontakt Camp unge trenere)

Komiteen ønsker å komme i kontakt med deg som er mellom 17-22 år. Har du innspill, synspunkter eller andre ønsker knyttet til ungdom i Norsk Orientering, så send en mail til:

UNOorientering@gmail.com  eller ta kontakt på tlf 993 71 982 (leder).

Følg oss på Facebook – UNO Ungdomskomite Norsk Orientering