Ungdomskomiteen

Ungdomskomité Norsk Orientering (UNO) er en komité i Norges Orienteringsforbund med formål å arbeide for å beholde ungdom (15-22 år) i o-idretten som utøvere, trenere og ledere.

Komiteen ble opprettet i 2013 og består av 6 ungdommer som er valgt ut på bakgrunn av deres interesse rundt ungt lederengasjement. De ønsker å være en ressurs på veien mot Norsk Orienterings mål om 1 % av befolkningen som aktive o-løpere innen 2020.

 UNO har blant annet arrangert trenerleiren (Camp Unge Trenere) under O-landsleiren fra 2014 til 2017,  samt Nordisk ungdomslederleir (2NULL15) i Rauland under Junior-VM 2015. Fra og med 2016 arrangerer de også UNO sommerleir, en sosial breddeleir for ungdom 17-22 år ifm. ulike sommerløp.

Sommerleiren arrangeres i 2018 i Bærum etter O-festivalen, 24-27. juni.

IMG_4285 (2).jpgUNOs medlemmer i 2017.

 

Mål og arbeidsoppgaver:

-  Arrangere attraktiv UNO sommerleir med god deltakelse
-  Tettere oppfølging inn mot kretser
-  Være et talerør inn mot forbundet i saker som angår ungdom
- Driften egen facebookside og instagramkonto for å synliggjøre ungdom i Norsk Orientering

Komiteens medlemmer har innad i gruppen delt seg inn i forskjellige fokusområder.

Jakob Kalvig Skogan (leder)
Maiken Sandberg (sekretær)
Idunn Haavengen (kretskontakt)
Ingrid Marie Hygen (kontakt UNO sommerleir + instagram)
Kristoffer Helminsen (facebook og synlighet)
Aurora Fossøy (forbundskontakt, varamedlem i NOF-styret)

Komiteen ønsker å komme i kontakt med deg som er mellom 17-22 år. Har du innspill, synspunkter eller andre ønsker knyttet til ungdom i Norsk Orientering, så send en mail til:

UNOorientering@gmail.com  eller ta kontakt på tlf 950 35 365 (leder).

Følg oss på Facebook – UNO Ungdomskomite Norsk Orientering