Ungdomskomiteen

Ungdomskomité Norsk Orientering (UNO) er en komité i Norges Orienteringsforbund med formål å arbeide for å beholde ungdom (15-26 år) i o-idretten som utøvere, trenere og ledere.

Komiteen ble opprettet i 2013 og består av 5 ungdommer som er valgt ut på bakgrunn av deres interesse rundt ungt lederengasjement. De ønsker å være en ressurs på veien mot Norsk Orienterings mål om 1 % av befolkningen som aktive o-løpere.

UNO har blant annet arrangert trenerleiren (Camp Unge Trenere) under O-landsleiren fra 2014 til 2017,  samt Nordisk ungdomslederleir (2NULL15) i Rauland under Junior-VM 2015. Fra og med 2016 arrangerer de også UNO sommerleir, en sosial breddeleir for ungdom 17-26 år ifm. ulike sommerløp.

I 2020 var det planlagt en kickoffsamling for løpere mellom 16 og 25 år i forbindelse med Nattsvermeren og Blåveissprinten i Fredrikstad. (27. – 29. mars), men den ble som mye annet avlyst på grunn av gjeldende omstendigheter. Komiteen håper å komme sterkere tilbake på arrangementsfronten i 2021, såfremt koronasituasjonen roer seg noe ned.

 

 

Mål og arbeidsoppgaver:

  • Arrangere attraktiv UNO sommerleir med god deltakelse
  • Delta fast på styremøter i NOF og gi innspill til forbundets ungdomsarbeid.
  • Være et talerør for ungdom og ha et kontaktnettverk med ungdommer i klubber og kretser. Arbeide for ungdomsrepresentant i alle kretser og ungdoms innflytelse i Norsk Orientering.
  • Være synlig og drive informasjon retta mot ungdom gjennom aktive profiler på Facebook og Instagram, samt synlighet på store arrangement.

 

Komiteens medlemmer har innad i gruppen delt seg inn i forskjellige fokusområder.
 

Kristoffer Bjerketvedt Helminsen | Leder
Ansvar for å kalle inn til møter, sende ut sakslister og videresende referat til Norges
orienteringsforbund. Lederen har det overordnede ansvaret for UNOs struktur og
organisasjon.

Stine Aune | Kretskontakt
Ansvarlig for oppfølging av ungdomsrepresentanter i kretsstyrene rundt om i Norge.
Vedkommende er et bindeledd mellom kretsene og UNO sentralt.
Hanne Helmine Rogstad | Arrangementsansvarlig
Hovedansvarlig for UNOs arrangement. Vedkommende skal delegere oppgaver med
tanke på planlegging og gjennomføring av arrangementene som vedtas av UNO, og
ha et helhetlig overblikk for arrangementene. 

Anna Sofie Lindvik Hoff | Møtende i NOFs forbundsstyre og ansvarlig for sosiale medier
Ansvar for å fremme UNOs interesser i forbundsstyret i norsk orientering, og å være
et bindeledd mellom ungdom i orienteringsidretten og Norges orienteringsforbund.
Ansvar for å synliggjøre UNOs aktivitet og formidle informasjon rettet mot ungdom i
orienteringsidretten på sosiale medier, gjennom aktiv bruk av Facebook og
Instagram.

Sigrid Vehus Skjerve | Ansvarlig for sosiale medier
Ansvar for å synliggjøre UNOs aktivitet og formidle informasjon rettet mot ungdom i
orienteringsidretten på sosiale medier gjennom aktiv bruk av Facebook og Instagram.


Kontakt oss 
Komiteen ønsker å komme i kontakt med deg som er mellom 17-26 år. Har du innspill, synspunkter eller andre ønsker knyttet til ungdom i Norsk Orientering, så send en mail til:

UNOorientering@gmail.com  eller ta kontakt på tlf 986 43 006 (leder).

Følg oss på Facebook og Instagram – UNO Ungdomskomite Norsk Orientering / @UNOorientering

Generalsponsor

Hovedsponsorer