Organisering

Norsk Orientering er en felles merkevare for all orienteringsaktivitet i Norge. Norsk Orientering består av Norges Orienteringsforbund med underliggende orienteringskretser og -klubber.

 

Norges Orienteringsforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer orienteringsidrett og er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene organiseres i orienteringskretser.

 

 

 

 

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer