Lover og regler (NOF)

Denne siden inneholder en samling av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Idrettens lover (NIF) finner du her: Idrettens lover

Ny lov for Norges Orienteringsforbund vedtatt på Forbundstinget i 2016, ser du: her

Bestemmelser om medlemskap og representasjon 2016

Konkurranseregler

Filnavn
Felles - Forskrifter for påmelding, avgifter, premiering og resultatservice - 2012.pdf
Felles - Konkurranseregler endret desember 2017 etter KLM - tillegg fra Styret.pdf
Felles - Regler for gebyr _1992_.pdf
Felles - Regler for løpsavgift 2018.pdf
Orientering - Regler vedrørende klassetilbud og vinnertider i o-løp.pdf

Regler for Hovedarrangement (mesterskap mm)

Filnavn
Felles - Forskrifter for bruk av tracking og storskjerm.pdf
Felles - Instruks for juryarbeide 2014.pdf
Felles - Skjema for juryarbeid, klage, med mer _2010_.pdf
Orientering - Regler for NM og HL oppdatert etter KLM desember 2017.pdf
Skiorientering - Regler for NM og HL oppdatert januar 2017.pdf

Regler om barne- og ungdomsarrangement

Filnavn
Orientering - Regler for o-troll leir _2000_.pdf
Orientering Retningslinjer HL OLL revidert 8 juni 2015.pdf

Regler om ferdsel i utmark, kartarbeid og VDG

Filnavn
Felles - Lover om ferdsel i utmark, friluft med mer.pdf
Felles - Retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere VGD _1989_.pdf
ReglerForKartarbeid2016.pdf

Andre regler og retningslinjer

Filnavn
Felles - Regler for NOFs merke, diplom og æresmedlemskap _2010_.pdf
Felles - Regler for orienteringsidrettens sponsorsamarbeid med næringslivet _2004_.pdf
Orientering - Retningslinjer for NOFs seniorpolitikk_2008_.pdf
Orientering - Turorientering - Regler for tur-o-avgift (2012).pdf