Lover og regler (NOF)

Denne siden inneholder en samling av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Idrettens lover (NIF) finner du her: Idrettens lover


Seksuell trakkasering og overgrep i idretten (link til NIF)

Ny lov for Norges Orienteringsforbund vedtatt på Forbundstinget i 2016, ser du: her

Bestemmelser om medlemskap og representasjon 2016

Konkurranseregler

Filnavn
Felles - Forskrifter for påmelding, avgifter, premiering og resultatservice - 2012.pdf
Felles - Regler for gebyr _1992_.pdf
Felles - Regler for løpsavgift 2018.pdf
Informasjon om klasse - og løypetilbud 2019.pdf
Konkurranseregler endret des 2018.pdf
Nytt klasse- og løypetilbudet for utprøving 2019.pdf
Orientering - Regler vedrørende klassetilbud og vinnertider i o-løp.pdf

Regler for Hovedarrangement (mesterskap mm)

Filnavn
Felles - Forskrifter for bruk av tracking og storskjerm.pdf
Felles - Instruks for juryarbeide 2014.pdf
Felles - Skjema for juryarbeid, klage, med mer _2010_.pdf
Orientering - Regler for NM og HL oppdatert etter KLM desember 2018.pdf
Skiorientering - Regler for NM og HL oppdatert januar 2017.pdf

Regler om barne- og ungdomsarrangement

Filnavn
Orientering - Regler for o-troll leir _2000_.pdf
Orientering Retningslinjer HL OLL revidert 8 juni 2015.pdf

Regler om ferdsel i utmark, kartarbeid og VDG

Filnavn
Felles - Lover om ferdsel i utmark, friluft med mer.pdf
Retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere VDG _1989_.pdf
Regler for kartarbeid 2018.pdf

Andre regler og retningslinjer

Filnavn
Felles - Regler for NOFs merke, diplom og æresmedlemskap _2010_.pdf
Felles - Regler for orienteringsidrettens sponsorsamarbeid med næringslivet _2004_.pdf
Orientering - Retningslinjer for NOFs seniorpolitikk_2008_.pdf
Orientering - Turorientering - Regler for tur-o-avgift (2012).pdf