Komiteer og utvalg


Norges Orienteringsforbund har tre faste utvalg i tillegg til valg- og kontrollkomité. Fagutvalgsmedlemmer utpekes av styret, valgkomité og kontrollkomité velges av Forbundstinget. Doms- og apellutvalg er underlagt NIF.

Valgkomite
Leder: Sondre Sande Gullord
Telefon mobil: 957 93 324 
Epost: ssgullord@gmail.com

Medlemmer
Nestleder: Gunhild Bredesen
Medlem: Owen Westergård
Medlem: Tilla Farnes Hennum

Varamedlem
Ole Petter Rundhaug

Kontrollkomité
Leder: Knut Edvard Helland, Østmarka OK
Telefon:  41523916
E-post: knut.e.helland@gmail.com

Nestleder: Elin Sjødin Drange, Varegg Fleridrett
Medlem: Kjellrun Sporild, Malvik IL
 

Varamedlemmer
Torgeir Strand 
Tonje Aasheim Nymark

Ski-o-utvalget
Leder Marta Ulvensøen
Mobil: 97419363
Epost: martaulv@gmail.com

Medlemmer:
Kjersti Småstuen
Lars Hol Moholdt
Mattis Myhre

Pre-o utvalget
Leder: Per Stålnacke
E-post: Per.Stalnacke@nibio.no

Medlemmer
Marita Grønhovd
Inge Sandstad Skrondal

Kartutvalget
Kartutvalget skal gi styret råd i kartsaker, fremme regelverk for utarbeidelse av kart og skal
bistå administrasjonen med faglig oppfølging. Mandat .

Leder: Terje Mathisen
Telefon: 917 28 852  
Epost:  terje.mathisen@tmsw.no

Medlemmer
Marianne Andersen
Ida Vår Kierulf Meyer
Per Fosser
Helge Gisholt 
Agnar Renolen
Kristen Treekrem

Parautvalg
Leder: Lise Christin Kristiansen
Medlem med ansvar for hørselshemmede: Geir Willumsen
Medlem: Anne Berit Gudim
Medlem: Oskar Kaaløy
Administrativ ansatt: Lone Brochmann
Styrets representant: Hanne Staff

 

Ytterlige komiteer eller fagutvalg opprettes ved behov og har varighet begrenset til mandatet gitt av forbundsstyret. Styret har oppnevnt følgende arbeidsgrupper/utvalg:

Arbeidsgruppe for synlighet og mediestrategi:
Arbeidsgruppen skal blant annet utarbeide en mediestrategi for forbundets arbeid primært mot nasjonale medier for å øke oppmerksomheten i nasjonale medier. Mandat

Leder: Stein Blomseth

Medlemmer
Claes Tommy Herland
Jon Skriubakken
Lasse Arnesen
Ivar Haugen (sekretær)

Regelutvalg:
Regelgruppen er en arbeidsgruppe under forbundsstyret. Regelgruppen arbeider med saker knyttet til lover, regler og forskrifter for å forberede dette for forbundsstyret.

Leder: 

Medlemmer
Torgeir Strand
Dag Ausen
Linda Verde
Unni Strand Karlsen

 


 

Generalsponsor

Hovedsponsorer