Komiteer og utvalg


Norges Orienteringsforbund har tre faste utvalg i tillegg til valg- og kontrollkomité. Fagutvalgsmedlemmer utpekes av styret, valgkomité og kontrollkomité velges av Forbundstinget. Doms- og apellutvalg er underlagt NIF.

Valgkomite
Leder: Ivar Maalen
Telefon mobil: 95887777 
Epost: ivar.maalen@nmbu.no 

Medlemmer
Nestleder: Kjersti Rønning
Medlem: Torkel J. Knudsen Irgens

Varamedlemmer
Lars Fremstad
Kine Sofie Sandstad

Kontrollkomité
Leder: Knut Edvard Helland, Østmarka OK
Telefon:  41523916
E-post: knut.e.helland@gmail.com

Nestleder: Elin Sjødin Drange, Varegg Fleridrett
Medlem: Kjellrun Sporild, Malvik IL
 

Varamedlemmer
Torgeir Strand 

Ski-o-utvalget
Leder: Sindre Jansson Haverstad
Telefon mobil:  900 74 738
Epost:  sindre@haverstad.com
 

Medlemmer
Eivind Tonna
Jon H. Ulvensøen
Marte Reenaas
Hanne Kvåle/Asbjørn Kvåle

Pre-o utvalget
Leder: Sigurd Dæhli, Løten OL
E-post: sigu-da@online.no

Medlemmer
Marianne Dæhli, Nydalens SK
Sondre Ruud Bråten, Nydalens SK

Varamedlem:
Jan Erik Haug, Østmarka OK

Kartutvalget
Kartutvalget skal gi styret råd i kartsaker, fremme regelverk for utarbeidelse av kart og skal
bistå administrasjonen med faglig oppfølging. Mandat .

Leder: Terje Mathisen
Telefon: 917 28 852  
Epost:  terje.mathisen@tmsw.no

Medlemmer
Marianne Andersen
Ida Vår Kierulf Dirdal
Per Fosser
Helge Gisholt 
Kristen Treekrem
Håvard Tveite

Ytterlige komiteer eller fagutvalg opprettes ved behov og har varighet begrenset til mandatet gitt av forbundsstyret. Styret har oppnevnt følgende arbeidsgrupper/utvalg:

Arbeidsgruppe for orientering i skolen:
Arbeidsgruppen skal bidra til økt rekruttering og synliggjøring gjennom skolen, lage en langsiktig og helhetlig strategi i forhold til orientering i skolen og bidra til  å fornye og forenkle orienteringsaktiviteten. Mandat

Leder: Gunhild Bredesen

Medlemmer
Grete Hovi
Terje Rønning
Tommy Sævareid
Dagrun Brox Rayamajhi
Thorstein Sigurjónsson

Forenklingsutvalg:
Forenklingsutvalget er en arena for innovasjon og nytenking. Utvalget skal komme med forslag til og arbeide med tiltak som forenkler deltagelse i aktiviteter knyttet til Norges Orienteringsforbund, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-målet i 2020.

Leder: Sondre Sande Gullord

Medlemmer
Kjell Einar Andersen
Jan Kocbach
Anne-Kari Bakkland
Ingvild Maalen Johansen
Tor Lahlum
Anders Tiltnes
Øyvind Enger

Arbeidsgruppe for synlighet og mediestrategi:
Arbeidsgruppen skal blant annet utarbeide en mediestrategi for forbundets arbeid primært mot nasjonale medier for å øke oppmerksomheten i nasjonale medier. Mandat

Leder: Per Olav Andersen

Medlemmer
Claes Tommy Herland
Fritjof Sandstad
Jon Skriubakken
Martin Nielsen
Lasse Arnesen
Ivar Haugen (sekretær)

Regelutvalg:
Regelgruppen er en arbeidsgruppe under forbundsstyret. Regelgruppen arbeider med saker knyttet til lover, regler og forskrifter for å forberede dette for forbundsstyret.

Leder: Per Einar Pedersli

Medlemmer
Torgeir Strand
Bernt Myrvold
Linda Verde
Unni Strand Karlsen