Internasjonalt arbeid

 

Norsk Orientering har følgende representanter i Det Internasjonale Orienteringsforbundets (IOFs) komitéer:

 

IOF Council:
Senior Vice President
Astrid Waaler Kaas
E-post: astrid.waaler.kaas(a t)orienteering.org

Fot-o komitéen:
Medlem
Unni Strand Karlsen
E-post tar-kar@online.no

IT-komitéen:
Medlem
Henning Spjelkavik
E-post: henning@spjelkavik.net

Kartkomitéen:
Leder
Håvard Tveite
E-post: havard.tveite@nmbu.no

Ski-o-komitéen:
Leder
Eivind Tonna
E-post: eivind.tonna@orientering.no

Pre-o komitéen:
Ole-Johan Waaler
E-post: o-waale (at) online.no

Miljøkomiteen (Environment Commission)
Leder
Einar Tommelstad
E-post: tommelstad(at)gmail.com

Unni Strand Karslsen er i tillegg til å være medlem i fot-o komitéen også komitéens representant i regelkomitéen.