Handlingsplaner

Handlingsplan for Norsk Orientering bestemmes av forbundstinget.
 
 
 

Norges Orienteringsforbund arbeider etter de mål og verdier som ligger i Idrettpolitisk dokument og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sin visjon «Idrett for alle». Gjeldende handlingsplan for Norsk Orientering finner du i dokumentarkivet under.

 

Handlingsplanen er forpliktende for hele organisasjonen.

Strategiplanen vedtatt på Forbundstinget 2016

Toppidrettsplan - godkjent på Forbundstinget 2014