Forbundstinget

 

Norges Orienteringsforbunds øverste organ er forbundstinget, som holdes hvert 2. år i februar/mars på det sted som forbundsstyret bestemmer.

Forbundsstyret har kalt inn til ting 20. - 22. mars 2020 på Gardermoen.

 


 Nedenfor er dokumenter knyttet til forrige forbundsting - i 2018 i Trondheim:

 

Sakspapirer


Årsrapport


Valgkomiteens innstillingPraktisk informasjon:

Tingets sammensetning er beskrevet i Norges Orienteringsforbunds lover. Vi ber om at alle deltakere melder seg på innen 20. februar her.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget, heter det i NOFs lov. Fullmaktskjema finner du blant dokumentene under.

Tinget avholdes på Quality Hotel Augustin som ligger her. NOF har reservert plasser til alle tingdelegater og gjester og all bestilling av opphold går gjennom NOF. Kretsene faktureres for oppholdet i etterkant.

Kretsene dekker kostnadene for sine delegater. Det benyttes reiseutgiftsfordeling mellom kretsene (ikke diett).

Tinget er åpent for observatører. Disse ordner det praktiske overfor hotellet selv.


Fullmaktskjema

 

 

  Foreløping saksliste (hovedpunkter)

Innkomne forslag:


Avgiftsmodell - OSI

 

 

Klassetilbud - Hedmark o-krets

 


 

 

 

Innkalling til forbundsting 2018

 

Forslag som skal behandles på tinget, må være sendt til styret senest ti uker før tinget. Det vil si før 29. desember. 

 

Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag gjøres tilgjengelig for orienteringskretser og idrettslag senest åtte uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til tinget gjøres tilgjengelig senest tre uker før tinget.
 

 

Ta kontakt med vigdis.hoboel@orientering.no om du har spørsmål.

 

 

 

Protokoller Forbundstinget

Filnavn
Protokoll Forbundstinget 2004.pdf
Protokoll Forbundstinget 2006.pdf
Protokoll Forbundstinget 2008.pdf
Protokoll forbundstinget 2010.pdf
Protokoll forbundstinget 2012.pdf
Protokoll Forbundstinget 2014.PDF
Protokoll Forbundstinget 2016.pdf
Underskrevet protokoll Forbundsting 2018.pdf