Forbundstinget

 

Norges Orienteringsforbunds øverste organ er forbundstinget, som holdes hvert 2. år i februar/mars på det sted som forbundsstyret bestemmer.


Forbundsstyret har kalt inn til ting 21. - 22. mars 2020 på Gardermoen.

 


Saksliste forbundstinget


 

Forslag fra AOOK. Arrangørregler miljø og grunneier


 

Forslag fra Bodø, regel 7.1.3


 

Forslag fra HSK, regel 7.1.3


 

Forslag fra KOL, regel 7.1.3


 

Forslag fra NTNUI, regel 7.1.3


 

Forslag fra Nydalens Skiklub, regel 7.1.3


 

Forslag fra Porsgrunn OL, regel 7.1.3


 

Forslag fra Varegg, regel 7.1.3


 

Forslag justering av NM-program ski-o. Styret v ski-o-utvalget


 

Korrigert representantfordeling forbundstinget 2020


 

 

Du kan se innkallingen: herPraktisk informasjon:

Tingets sammensetning er beskrevet i Norges Orienteringsforbunds lover
 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget, heter det i NOFs lov. 

Kretsene dekker kostnadene for sine delegater. Det benyttes reiseutgiftsfordeling mellom kretsene (ikke diett).

Tinget er åpent for observatører. 

 

Forslag som skal behandles på tinget, må være sendt til styret senest ti uker før tinget. Det vil si før 10. januar. 

 

Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag gjøres tilgjengelig for orienteringskretser og idrettslag senest åtte uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til tinget gjøres tilgjengelig senest tre uker før tinget.
 

 

Ta kontakt med lasse.arnesen@orientering.no om du har spørsmål.

 

 

 

Protokoller Forbundstinget

Filnavn
Protokoll Forbundstinget 2004.pdf
Protokoll Forbundstinget 2006.pdf
Protokoll Forbundstinget 2008.pdf
Protokoll forbundstinget 2010.pdf
Protokoll forbundstinget 2012.pdf
Protokoll Forbundstinget 2014.PDF
Protokoll Forbundstinget 2016.pdf
Underskrevet protokoll Forbundsting 2018.pdf