Forbundstinget

 

Norges Orienteringsforbunds øverste organ er forbundstinget, som holdes hvert 2. år i februar/mars på det sted som forbundsstyret bestemmer.

Forbundsstyret har kalt inn til ting 10.-11. mars 2018 i Trondheim. Tinget starter kl. 12.00 på lørdag og avsluttes kl. 13.00 på søndag. Tinget er åpent.

 

Tingets sammensetning er beskrevet i   Norges Orienteringsforbunds lover .

 

Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget, heter det i NOFs lov. Fullmaktskjema for kretsene finner du: her

 

Tinget avholdes på Quality Hotel Augustin i Trondheim. 

 

Innkalling til forbundsting 2018

 

Forslag som skal behandles på tinget, må være sendt til styret senest ti uker før tinget. Det vil si før 29. desember. 

 

Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag gjøres tilgjengelig for orienteringskretser og idrettslag senest åtte uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til tinget gjøres tilgjengelig senest tre uker før tinget.
 

 

Ta kontakt med vigdis.hoboel@orientering.no om du har spørsmål.


 


Sakspapirer forbundsting 2016

Beretning 2016

Vedlegg forbundsting 2016


 

Innkalling til Forbundsting 2016

Saksliste forbundstinget 2016

Protokoller Forbundstinget

Filnavn
Protokoll Forbundstinget 2004.pdf
Protokoll Forbundstinget 2006.pdf
Protokoll Forbundstinget 2008.pdf
Protokoll forbundstinget 2010.pdf
Protokoll forbundstinget 2012.pdf
Protokoll Forbundstinget 2014.PDF
Protokoll Forbundstinget 2016.pdf