Sport8Cup skiorientering

Sport8Cup i skiorientering 2016/2017 består av 9 delkonkurranser, hvor en regner de 6 beste løpene i sammendraget.

I tillegg til konkurransene i Sport8Cup, er det også Hovedløp i skiorientering og NM-stafett i skiororientering.

Konkurranser og sammenlagtresultater for Sport8Cup 2016/2017

 

Retningslinjer Sport8Cup i skiorientering 2016/2017

 

Sesongplan skiorientering 2016/2017